Bir işletmenin, bir şirketin ticaretteki karakterine kurumsal kimlik denir. Kurumsal kimlikte, hem iç işleyiş hem de dış kurumsal kimlik olarak aynı şekilde hareket etmelidir. Bir kurumsal kimlik stratejisi, oldukça tanınabilir, ayırt edici ve özerk bir pazar varlığı yaratmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Kimlik Teriminin Tarihçesi 

Kurumsal kimlik kavramı ilk olarak 70'lerde ABD reklam danışmanları tarafından icat edildi. Özünde, net bir kimliğin bir şirketi benzersiz kılmaya yardımcı olduğu ve aynı zamanda bir şirketin kurumsal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğu fikri yatar.

Kurumsal kimlik, hem şirket içi hem de şirket dışı imajını şekillendirir. Bir şirket tarzının ve kişiliğinin bu gelişimi, şirketin misyon beyanına uyacak şekilde stratejik olarak planlanmalı ve bunlardan haberdar edilmelidir.

Amaç, kuruluşun tutarlı bir şekilde halka ve çalışanlara sunulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, tüm şirket faaliyetleri koordine edilmeli ve bu kurumsal idealle uzlaştırılmalıdır. Buna görsel kimlik, örgütsel davranış ve kurumsal iletişim dahildir. Bununla birlikte, kurumsal bir kimliğe tutarlı bir şekilde bağlı kalmak, genellikle şirketler için büyük bir zorluk olabilir. Kurumsal kimlik stratejisine ülkemizdeki en iyi örneklerden biri Boyner diğeri de Vestel’dir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Kurumsal Kimlik Hedefleri

Birçok şirket, güven inşa etmek ve aynı zamanda rakiplerinden farklılaşmak için kendi kurumsal kimliğini geliştirmektedir. Bir kuruluş, kurumsal kimlik stratejisini uygulamak için genellikle ajansların desteğine güvenecektir.

Açık bir kimlik, markanın pazardaki etkisini ve farkındalığını artırmaya yardımcı olur. Ek olarak, kurumsal kimlik, şirkete bağlılığı güçlendirmek için birleşik bir marka kimliğiyle birlikte hareket eder. Bu da hem çalışanlar hem de tüketiciler arasında daha fazla sadakati teşvik eder.

Örneğin, benzersiz bir kurumsal kimlik, yeni şirket ürünlerinin piyasaya sürülmesine katkıda bulunabilir, çünkü mevcut olumlu bir imaj oldukça aktarılabilirdir ve yeni girişimlere ekstra destek sağlar. Bu nedenle, iyi bir kurumsal kimlik, genel olarak şirket maliyetlerini ve özelde reklam maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Kurumsal kimlik, şirket imajının önemli bir bileşenidir. Şirket içinde, personelin şirket misyon beyanını yansıtan ve örneklendiren belirli bir değerler kümesine uygun davranmasını sağlar. Daha geniş anlamda, kurumsal kimlik aynı zamanda pozitif bir kurum kültürünün temel taşıdır.

Kurumsal Kimlik Yönetimi Araçları

Kurumsal bir kimliği yönetmek, birbiriyle bağlantılı olması gereken üç araç gerektirir ve her biri şirketin genel izlenimini etkileme potansiyeline sahiptir. Bunlar kurumsal tasarım (görsel görünüm), kurumsal davranış ve kurumsal iletişimdir. Bu farklı alanların çatışmaması veya çelişkili mesajlar göndermemesi bir şirketin kurumsal kimliğini desteklemek için önemlidir.

1. Kurumsal Tasarım

Kurumsal kimlik genellikle kurumsal tasarımla özdeşleştirilir. Ancak gerçekte şirketin görsel imajı, kurumsal kimliğin yalnızca bir yönüdür. Yani kurumsal tasarım, kurumsal kimliğin en belirgin kısmıdır. Kurumsal tasarım unsurları arasında firma logosu, ticari fuarlardaki görsel kurumsal varlığı, firma web sitesinin tasarımı ve firma ürünleri ve ambalajlarının öne çıkan tasarım özellikleri yer almaktadır.

2. Kurumsal Davranış

Kurumsal davranışın kurumsal kimlik üzerindeki etkisi açısından önemi asla küçümsenmemelidir. Bu aynı zamanda bir şirketin paydaş olarak görülebilecek herkese karşı davranışını da içerir. Müşterileri, medyayı ve toplumu etkileyen dış davranışların yanı sıra, kurumsal davranış da iç konular tarafından şekillendirilebilir. Bunlar, örneğin çalışanlara adil muamele ve yönetim ekibinin davranış ve liderlik tarzını içerir. Şirket çalışanları, benimsemeyi seçtikleri değerlere bağlı olarak kurumsal davranış üzerinde de önemli bir etkiye sahip olabilir.

3. Kurumsal İletişim

Kurumsal kimlikte önemli olan bileşenlerden biri tutarlı dil diğeri de iletişim tarzıdır. Kurumsal iletişim, basın bültenleri ve reklam sloganları gibi ortak ticari faaliyetlerin yanı sıra çalışanlar ile ve çalışanlar arasındaki iletişimler, personel dergisi vb. Dahil olmak üzere dahili iletişim olarak kabul edilebilecek çeşitli faaliyetlerle ilgilidir.

Sonuç: 

Kurumsal kimlik, bir şirkete net bir iş profili verir ve hizmet standartlarını ve çalışma uygulamalarını tanımlar. Kurumsal kimlik, müşteri iletişiminde kullanılan tarz ve dilden yönetim ekibinin liderlik tarzı ve davranışına kadar her türlü şirket faaliyetini kapsar. Kurumsal kimlik, kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim olarak daha da ayrılabilir. Kurumsal kimliğin tutarlı bir şekilde konuşlandırılması, sadece şirketin daha geniş bir kitleye temsil edilmesiyle sınırlı değildir, aynı zamanda şirket işgücü içindeki dahili ilişkileri de kapsar. Kurumsal kimliğin amacı, bir şirketi farklı kılmak ve kendisini rakiplerinden daha net bir şekilde ayırt edebilmektir. Kurumsal kimlik kavramı iyi planlanmalı ve stratejik olarak uygulanmalıdır.